PwC utreder ”visselblåsarärendet”

Kommundirektör raderade tusentals mejl.

Magnus Lindahl

Det blir PwC som får göra en utredning åt Falu kommun av det som i lokalmedia kallas ”visselblåsarärendet”. Skandalen började med att SVT Dalarna avslöjade ett påstått missbruk av kommunens visselblåsarfunktion. Kommundirektören skickade enligt SVT in ett ärende, via visselblåsarfunktionen, där den egna förvaltningschefen anklagades för diverse felaktigheter. Enligt SVT var det ett försök att göra sig av med förvaltningschefen, se tidigare artikel.

I november avgick kommundirektören men i samband med detta ska han ha raderat tusentals mejl. PwC ska nu utreda vad som hänt, om brott har begåtts eller om det finns underlag för en stämning i domstol.

Ansvarig för utredningen är Magnus Lindahl på PwC Forensic Services i Stockholm. Enligt Dala-Demokraten är PwC redan igång med uppdraget. Utredningen ska vara klar senast den 28 februari. Lindahl och hans team arbetar enligt Falu kommun på löpande räkning med ett tak vid gränsen för direktupphandling, d.v.s. drygt 500 000 kr.

Händelsen med de raderade mejlen har även JO-anmälts, men anmälan drogs senare tillbaka.

Martin Hammarström

[email protected]