PwC Danmark växer med 7 procent

PwC Danmark redovisar ökad omsättning och en höjd rörelsemarginal för helåret 2016/2017 jämfört med året innan. Räkenskapsåret löper från 1 juli till 30 juni.

Omsättningen uppgick till 2 309 miljoner danska kronor (2 158), en ökning med 7 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 44,8 miljoner danska kronor (31,5), med en rörelsemarginal på 1,9 procent (1,5). Omsättningen per anställd var ökade till 1,23 miljoner danska kronor (1,21).

PwC Danmark uppger också att företaget plockat marknadsandelar i Top Tier- och Mid Tier-segmentet. Andelen är nu 43 respektive 28 procent. Marknadsandelen har således ökat med en procentenhet i vardera segment.

Antalet anställda ökade till 2014, från 1919 året före. Den genomsnittliga åldern sjönk med ett år till 37 år. Andelen kvinnor ökade något och PwC Danmark består nu av 57 procent män och 43 procent kvinnor. I Sverige är könsfördelningen nästan omvänd.

Partnerantalet vid danska PwC låg stilla på 171 delägare. Det kan jämföras med Deloitte, Danmarks största revisionsbyrå, som nyligen gjorde ett rekordstort partnerintag på hela 38 personer. Antalet delägare vid Deloitte Danmark uppgår efter det senaste intaget till 235.

PwC Danmark räknar med att byrån ska fortsätta att förstärka sin position under det kommande året. Omsättningen väntas fortsätta att växa med tillväxttalen tror bolaget blir mindre i år.

PwC Danmark, Mdkk

2016/2017

2015/2016

Förändring

Nettoomsättning

2 309

2 158

7,00%

Rörelseresultat

44,8

31,5

42,20%

Rörelsemarginal

1,90%

1,50%

Martin Hammarström

[email protected]