Deloittenätverket växer med 9 procent

Rådgivning och skatt driver den globala tillväxten.

Deloittenätverket har släppt utvalda globala omsättningssiffror från det brutna räkenskapsår som avslutades den 31 maj i år. Omsättningen ökade med 9,5 procent till 36,8 miljarder dollar, vilket motsvarar 313 miljarder kronor. Bäst gick rådgivningssidan. Affärsområdet Risk Advisory växte med hela 22 procent medan rådgivning (consulting) och skatt (tax & legal) växte med 10,8 respektive 10,0 procent. Även revision (audit) uppges ha ökat omsättningen något från i fjol.

Antalet anställda ökade med 8,5 procent till 244 400 personer, vilket innebär att intäkterna per anställd ökade något. Personalomsättningen är som bekant stor i branschen. Deloitte rekryterade 72 000 personer under året och ökade antalet anställda med 19 000 personer, vilket innebär att var femte person lämnade firman.

 

Martin Hammarström

[email protected]