48 procent kuggade i revisorsexamen

Provresultaten för den senaste revisorsexamen, som hölls i månadsskiftet november-december i fjol är nu utskickade. Preliminärt klarade 95 av 183 provdeltagare, det vill säga 52 procent, gränsen för godkänt. Det kan jämföras med provet som hölls under våren 2015, då hela 74 procent av deltagarna klarade provet. Resultaten kan dock komma att justeras eftersom man kan begära förnyad bedömning av skrivningen. Totalt kunde man få 150 poäng på provet, 90 poäng är gränsen för godkänt. Den bäste provdeltagaren fick 123 poäng, den sämste 44 poäng. Det framgår av dokument på Revisorsnämndens webbplats.

Martin Hammarström

[email protected]