KPMG-nätverket växer med 8 procent

Vill storinvestera i revisionssystem och it-säkerhet.

KPMG-nätverket rapporterar en global försäljning på 25,4 miljarder dollar för det brutna räkenskapsår som slutade den 30 september, en ökning med 8 procent från i fjol. Regionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), där Sverige ingår, växte med 6 procent. Amerika och Asien (inkl. Stilla havsregionen) hade å andra sidan tioprocentig tillväxt räknat i lokala valutor.

Inga resultatsiffror redovisas rapporten, där nätverket tillkännager att det planerar den ”största investeringen hittills” i it-relaterad verksamhet. Under de kommande tre åren ska 2,5 miljarder dollar plöjas ned i teknik, samarbeten och förvärv som ska förbättra nätverkets revisionssystem, dataanalys och it-säkerhet.

KPMG är global fyra i revisionsbranschen sett till omsättning. Nyligen rapporterade bjässarna Deloitte och PwC en försäljningsökning på 8 respektive 7 procent för senaste räkenskapsåret. Trean EY hade hela 9 procent tillväxt under det räkenskapsår som slutade den 30 juni.

Försäljning i dollar, senaste räkenskapsår:

Deloitte             36,9

PwC                    35,9

EY                       29,6

KPMG                25,4

Martin Hammarström

[email protected]