Ovanligt att helt outsourca lön

Och svenska företag är nöjda med lönehanteringen.

Magnus Engman
Magnus Engman

Endast 7,1 procent av företagen i Europa har lagt ut hanteringen av sina löner helt och hållet. Och Sverige sticker ut, med en andel på låga 2,3 procent. Det här framgår av den färska undersökningen Navigator Series Payroll. Den är utförd av SD Worx, en stor leverantör av HR-tjänster. Undersökningen omfattar 5 118 företag och organisationer, i 18 europeiska länder. 300 av de deltagande är från Sverige.

32,3 procent av de europeiska företagen, 29,6 procent av de svenska, använder egenutvecklade applikationer för lönehantering. I synnerhet mindre företag kan basera sina lösningar på enkla mjukvaror som Excel. 27,2 procent av de svenska företagen använder molntjänster för lön. Något fler – 32,5 procent – använder applikationer från externa leverantörer som inte är molntjänster.

Till skillnad från Europa i allmänhet föredrar svenska företag som lägger ut lönehanteringen att göra det till leverantörer som är specialiserade på lönehantering. För Europa i allmänhet är leverantörer som arbetar med redovisning och andra generella finansiella tjänster det mest populära valet.

Andelen företag i Europa som är missnöjda med sin lönehantering minskar. I årets undersökning anger bara 6,3 procent att de är missnöjda. 71,1 procent är nöjda. För Sverige är andelen missnöjda också 6,3 procent och andelen nöjda hela 77,2 procent.

“Innovation och digitalisering effektiviserar lönehanteringen. Lagstiftningen, på både nationell och europeisk nivå, blir alltmer komplex och förändras snabbare, ibland till och med retroaktivt”, säger Magnus Engman, Sverigechef för SD Worx.

Hema

[email protected]