Mindre än hälften klarade revisorsprovet 

Bara fyra av tio tentander klarade det senaste provet för revisorexamen. Det framgår av provresultatet som Revisionsinspektionen nu har publicerat. Totalt gjorde 262 tentander provet. Av dem var det 116 stycken som klarade gränsen för godkänt. Provet gjordes i november 2023.

Till tidningen Balans kommenterar Christer Petersson, sekreterare i Revisorsinspektionens examensråd, den låga andelen godkända prov. Eftersom det var ett stort antal tentander som gjorde provet fick rekordmånga ändå sin revisorsexamen. 

“Andelen tentander som klarade provet var denna gång låg, men antalet tentander som fick godkänt resultat var 116, vilket är det fjärde högsta antalet i provets historia”, säger Christer Petersson till tidningen.

Klara Järgenstedt

[email protected]