60 procent klarade revisorsexamen

Nu är proven från den senaste revisorsexamen rättade. Enligt Revisorsnämnden klarade 110 tentander av 183 gränsen för godkänt, det vill säga 60 procent. Det kan jämföras med 58 procent godkända vid provet i maj 2016.  Resultaten för senaste provet kan komma att justeras i vecka 8 då rättningen av de tentander som begärt förnyad bedömning är klar.

Martin Hammarström

[email protected]