67 procent klarade revisorsexamen

Den 30:e november och 1:a december skrev 173 personer prov för att bli auktoriserad revisor. Hela 116 tentander, 67 procent, fick godkänt, vilket kan jämföras med 60 procent vid motsvarande prov 2016.

Revisorsinspektionen skriver på sin webbplats att många klarade en delfråga om den nya hållbarhetsrapporteringen. En fråga som visade sig vara svår handlade om en eventuell förändring av stadgar i en stiftelse grundad för cirka 100 år sedan. Endast 12 procent uppnådde godkänt resultat på den delfrågan.

 

Martin Hammarström

[email protected]