64 procent klarade revisorsexamen

Lagerinventering svåraste frågan.

Den 21:a och 22:a maj skrev 66 personer revisorsexamen, skriver Revisorsinspektionen på sin webbplats. 64 procent, 42 tentander, fick godkänt på provet och kan nu bli auktoriserade revisorer. Andelen som klarade provet ligger på samma nivå som de två tidigare proven.

Lättaste frågan var 5.3 som handlade om vilka revisionsåtgärder som behöver vidtas vid koncerngranskningen av ett betydande dotterföretag, där en annan byrå har revisionsuppdraget. Där blev genomsnittspoängen 4,9 poäng av 5 möjliga.

Den fråga som visade sig vara svårast var fråga 6.4. Tentanderna skulle i uppgiften redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas när avvikelser har noterats i samband med lagerinventering. Genomsnittspoängen var endast 1,3 av totalt 5 poäng.

Martin Hammarström

[email protected]