Mer tid för kunderna med hjälp av AI

Företagens förväntningar på sin redovisningsbyrå ökar i takt med samhällets digitalisering. Teknikutvecklingen bidrar till att det går att arbeta gränslöst och hantera samtliga sina affärshändelser i samma digitala miljö, från start till mål. Med artificiell intelligens kan vi skapa smarta arbetsflöden som frigör tid och som förändrar sättet vi arbetar.

En digital medarbetare på byrån
Ett första steg i att effektivisera redovisningen kan vara att ta hjälp av en digital medarbetare, en robot. Roboten är en mjukvara som kan programmeras att utföra monotona och standardiserade arbetsuppgifter på samma sätt som en människa gör på sin skärm. Många av de rutinartade arbetsmoment som redovisningskonsulter utför varje dag kan därför ersättas med en robot. Roboten kan samla in stora volymer information, från flera olika it-system, för att sammanställa på kort tid. Dessutom kan den programmeras att utföra arbetet dygnet runt.

Vi ser att tidseffektiviseringen är en av de största vinsterna för byråer när redovisningen blir automatiserad. Det kan handla om en tidsbesparing på flera arbetsdagar varje månad. Ytterligare en stor fördel är att roboten kan arbeta med din befintliga programvara, det skyddar gjorda investeringar och ger en kort startsträcka för att introducera den första roboten. Kostnaden för en robot är dessutom mycket attraktiv, det kan motsvara så lite som 20 procent av årskostnaden för en anställd.

En intelligent ”bokföringsrobot” som gör jobbet
Nu sker en generationsväxling och vi går mot helt automatiserade arbetsflöden, från den löpande redovisningen till upprättandet av bokslut och årsredovisning till revision. Här handlar det om maskininlärning (machine learning) som är en del av artificiell intelligens. Algoritmer utvecklar mönsterigenkänning och förutsäger hur bokföringen ska hanteras utan förprogrammering.

En intelligent ”bokföringsrobot” kan lära sig att hantera alla typer av verifikationer och tolka flera parametrar. Upplärningen är enkel och omedelbar. Så fort en användare i ekonomisystemet har gjort en manuell kontering har ”bokföringsroboten” lärt sig och kan nästa gång ge smarta konteringsförslag på egen hand. Kunskap kan också ärvas mellan robotar. Redan i samband med produktutveckling går det att programmera en intelligens baserad på tidigare erfarenheter. På så sätt kan vi utveckla intelligenta robotar med särskilda rutiner för en specifik bransch.

Ulrica Björn

Kundnytta i fokus
Att automatisera bokföringen med hjälp av artificiell intelligens är en spännande resa. Vi testar oss nu fram för att få till långsiktigt bra och hållbara lösningar som skapar nytta för våra kunder. Det ska vara användarvänligt och öka kvaliteten i redovisningen. När arbetsuppgifter automatiseras och maskiner säkerställer att allt som är bokfört är korrekt får redovisningskonsulter och revisorer en mer strategisk och rådgivande roll. Byråer kan lägga mer tid på att förstå kundernas utmaningar och hjälpa till med mer affärsstrategiska frågor.

Ulrica Björn

Krönikören är ansvarig för Hogias kunder inom redovisning och revision

Ulrica Bjorn

Ulrica.Bjorn@hogia.se