Så ändrar AI skatterådgivarens roll

”Datavisualisering under sittande möte med kund”.

Jonas Hagström

Vad ska skatterådgivarna syssla med om och när AI gör att även avancerade juridiska frågor kan lösas digitalt? Det är ett av ämnena vid seminariet Digitaliseringen och den förändrade juristrollen som arrangeras vid Örebro universitet den 18 april.

Jonas Hagström, auktoriserad skatterådgivare vid PwC, modererar seminariet och säger till tidningen Balans att digitaliseringen av juridiken medför stora förändringar när det gäller tillgång till data och möjligheten att processa och visualisera den.

”Det som tidigare kunde ta veckor att beräkna kan genom datavisualisering ta någon minut och ske under sittande möte med kund. Det gör att skattejuristen kan gå mer mot att bli strategisk rådgivare och mindre mot att ge information om regler”, säger Jonas Hagström till Balans.

Han påminner om att robotar och administrativ personal redan i dag används till att göra deklarationer, något som tidigare krävde mångårig skattejuridisk erfarenhet.

Eleonor Kristoffersson

Professor Eleonor Kristoffersson vid Örebro universitet tror att digitaliseringen ställer nya krav även på juristutbildningarna.

”Vi som utbildar jurister behöver samverka med andra samhällsinstanser och följa utvecklingen, så att vi inte halkar efter utan utbildar personer som är attraktiva på arbetsmarknaden. Det handlar om att vara lyhörd och öppen för förändringar, men samtidigt inte ryckas med i varje trend. Vi vill ju göra rätt saker”, säger Eleonor Kristoffersson till Balans.

Läs mer om seminariet här.

Martin Hammarström

[email protected]