…men FAR sågar förslaget

Redovisningskonsulter ska inte vara kontrollanter anser FAR:s generalsekreterare Dan Brännström som tycker att Ekobrottsmyndighetens utspel är ogenomtänkt.

Medan Srf applåderar förslaget från Ekobrottsmyndigheten (EBM) om att aktiebolag utan revisor ska tvingas anlita en redovisningskonsult är FAR starkt kritiskt. FAR menar att det krävs ett större batteri av åtgärder och att EBM istället för att kräva obligatorisk redovisningskonsult borde uppmuntra till frivillig revision i de minsta aktiebolagen.

lilja
Kristina Lilja

“EBM:s förslag är inte genomtänkt. Att ersätta revisionsplikten med en skyldighet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta bokslutsintyg tyder på okunskap om båda yrkesrollerna. Det är bara revisorn som kan granska och lämna ett bestyrkande avsett för tredje man”, säger Dan Brännström i ett pressmeddelande.

Han backas upp av Kristina Lilja, auktoriserad redovisningskonsult på PwC och ordförande i FAR:s sektion för redovisningskonsulter.

“En auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att vi redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg. Vi har varken rätt utbildning eller regelverk för sådan granskning”, säger Kristina Lilja.

Martin Hammarström

[email protected]