”Gör redovisningskonsulten obligatorisk”

Aktiebolag utan revisor ska tvingas ha en auktoriserad redovisningskonsult. Det föreslår Ekobrottsmyndigheten som ett sätt att motverka att aktiebolag används som brottsverktyg.

Ekobrottsmyndigheten har i en färsk rapport granskat effekterna av att revisionsplikten slopades för cirka sex år sedan. Studien visar att aktiebolag utan revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. Men efter att revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades väljer 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag bort revisor. Enligt Ekobrottsmyndigheten ökar detta risken att aktiebolagen används som brottsverktyg eftersom ”det saknas insyn” vad gäller såväl verksamhet som vilka som sitter i styrelsen.

Enligt rapportförfattarna finns ingen väg tillbaka till återinförd revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Tvärtom konstaterar de att diskussionen nu snarare gäller om ännu fler aktiebolag ska få välja själva. I stället kastar Ekobrottsmyndigheten in ett nytt förslag: De aktiebolag som inte har revisor måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

Henrik Lundin, ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten, kallar förslaget ”revision light”.

lundin
Henrik Lundin, Ekobrottsmyndigheten

”Det ska vara basala kontroller, exempelvis vem som är ägare, vem som företräder bolaget, att debet och kredit i årsredovisningen går ihop, all man har ett bankkontoutdrag som stämmer överens med årsredovisningen”, säger Henrik Lundin, ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten, till Ekonomiekot.

Srf:s förbundsdirektör Roland Sigbladh är inte oväntat positiv.

“Förslaget som Ekobrottsmyndigheten presenterar ligger i linje med Srf konsulternas uppfattning. De krav som Srf konsulterna som branschorganisation ställer på auktorisationen av redovisningskonsulter när det gäller kvalitetskontroll, vidare-utbildningskrav samt att arbeta enligt branschstandarden Reko, säkerställer att redovisningen blir rätt från början och följer lagar och regler. Ett sådant krav har man haft på företagen i Norge sedan många år”, skriver han till Revisionsvärlden.

I rapporten nämns Srf och FAR som en sorts garanter för kontrollverksamheten eftersom branschorganisationerna anses ha ”en väl fungerande tillsyn över anslutna medlemmar”. Ekobrottsmyndigheten funderar vidare: ”Redovisningskonsulten skulle då kunna anlitas för att upprätta bokföring för bolaget (frivilligt) samt upprätta ett bokslutsintyg (obligatoriskt). Bokslutsintyget skulle kunna vara uppdelat i två nivåer; Nivå 1 är liktydigt med de bokslutsintyg som redovisningskonsulten upprättar idag enligt REKO. Alternativt anlitar aktiebolaget redovisningskonsulten endast för en översiktlig granskning (Nivå 2) där bokslutet har granskats översiktligt.”

Rapporten presenterades på måndagen och har överlämnats till Riksrevisionen. Läs hela rapporten här.

Martin Hammarström

[email protected]

En kommentar om “”Gör redovisningskonsulten obligatorisk”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *