Medborgarupprop kan ge granskningsuppdrag

Krav på oberoende utredning i Karlstad.

Fotomontage, på planerade höghuset i Karlstad. Arrhov Frick Arkitektbyrå.

De förtroendevalda revisorerna i Karlstads kommun eller en ”oberoende revisionsfirma” bör få ett uppdrag av kommunen att granska försäljningen av det tidigare stadshuset (Almen 19). Det kräver en medborgare i form av ett så kallat e-förslag som riktar sig till kommunstyrelsen.

Försäljningen av Almen har blivit en stor fråga lokalt. Det planeras en tillbyggnad av tre våningar på det gamla stadshuset som användes fram till 2015, har ett kulturhistorisk värde och har därför försetts med rivningsförbud.

I samma kvarter kan det även anläggas en skyskrapa som kan bli 16 våningar hög, enligt detaljplanen.

Det var IT-företaget Zynapps dotterbolag som fick köpa Stadshuset av kommunen i december 2015. Företagets vd Mikael Solberg uppgav då att de ville investera nästan en halv miljard kronor i huset. Genom att anlägga ett höghus i samma kvarter skulle det kunna hjälpa Zynapps att generera 100-tals nya arbetstillfällen till kommunen, hette det då.

Det kom kritik mot att företaget även fick köpa loss tomten. Detta i strid med kommunens policy som säger att ingen får fri-köpa tomter i centrala Karlstad, enligt NWT.

Inga andra intressenter fick chansen, trots att flera sa sig vara villiga att betala betydligt mer än de 51 miljoner Zynapp fick ge, tillägger den lokala tidningen.

“Vad hände egentligen? Vilka skäl fanns bakom besluten att genomföra försäljningen till just nuvarande ägaren om tydligen är ett fastighetsbolag och inte det IT-företaget som skulle skaffa massa med jobb i arbetet med en ny app”, skriver medborgaren som hävdar att det finns för många oklarheter.

Förslaget att tillsätta en revisor för granskning av ärendet har i nuläget 43 underskrifter.

Finwire

[email protected]