Många vill skriva prov för revisorsexamen

Per Johansson: ”Vi hoppas att 2019 är det år som trenden vänder”

Revisorsinspektionen (RI) har fått in 107 ansökningar till vårens revisorsprov, vilket är ovanligt många. På webbplatsen skriver RI att det vanligtvis är cirka 60-70 personer som brukar skriva vårprovet för revisorsexamen. Rekordet var våren 2016 då det kom in 112 ansökningar. Siffrorna gläder RI-chefen Per Johansson.

”Det är i princip under det senaste året som vi ser ett ökat intresse av att skriva provet. Det är svårt att bedöma om detta är en tillfällig uppgång eller om det faktiskt är en trend som kommer att hålla i sig de kommande åren. Men låt oss hoppas på att det senaste årets breda engagemang från revisionsföretagen, FAR, Akademin och framförallt revisorerna själva om hur vi kan stärka attraktionen för revisorsyrket bidragit till att allt fler söker sig till yrket”, säger Per Johansson till tidningen Balans.

Även om fler skriver provet är utflödet av revisorer fortsatt högre än tillströmningen. Vid ingången av 2018 fanns 3 265 auktoriserade eller godkända revisorer och den 1 mars var siffran till 3127.

”Vi hoppas att 2019 är det år som trenden vänder”, säger Per Johansson till Balans.

Martin Hammarström

[email protected]