Färre kvinnor vill bli auktoriserad revisor

Revisorsinspektionen vill göra ”djupare analys”.

Antalet kvinnor som ansöker om att bli auktoriserade revisorer (förstagångsansökningar) minskade under 2017. Det framgår av Revisorsinspektionens färska årsredovisning. Endast 68 förstagångsansökningar för auktorisation inkom från kvinnor förra året, vilket kan jämföras med cirka 80 för åren 2016 och 2015.

”Det finns många tänkbara förklaringar men det är inget vi kan veta med säkerhet innan vi har gjort en djupare analys av statistiken”, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

Andelen förstagångsansökningar från kvinnor har minskat från 51 procent år 2015 till 41 procent år 2017. Av andelen som ansöker om fortsatt auktorisation eller godkännande var 33 procent kvinnor år 2017. Även här har andelen kvinnor minskat.

Totalt fanns i slutet av året 3 265 auktoriserade eller godkända revisorer, varav 1 106 (34 procent), var kvinnor.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]