Luleå kommun inrättar visselblåsarfunktion

Söker revisionsbyrå eller en advokatbyrå som kan bevaka tjänsten.

Niklas Nordström

Luleå kommun inrättar en visselblåsarfunktion. Tanken är att anställda anonymt på webben ska kunna slå larm om oegentligheter. Oskar Stenberg, upphandlare på kommunens inköpskontor, utformar just nu underlag till en upphandling som kommer att annonseras publikt. Visselblåsartjänsten ska omfatta Luleå kommun och dess bolag.

”Vi upphandlar hela kedjan, från den tekniska lösningen, hantering av inkomna tips, till kompetens som ska utreda de ärenden som kräver detta”, skriver han i ett mejl till Revisionsvärlden.

I första hand tänker sig kommunen att en revisionsbyrå eller en advokatbyrå ska sköta tjänsten.

”Efter att ett tips lämnats in är tanken att leverantören gör en första bedömning av ärendet och om det bedöms kräva ytterligare utredning skickas det vidare till utredare. Luleå kommun kommer inte bli inkopplade förrän den färdiga utredningen lämnas över från utredaren till kommunen, detta för att säkerställa att vi inte påverkar vilka ärenden som ska gå till utredning”, skriver Stenberg.

Kommunen är inte klar över hur mycket visselblåsarfunktionen får kosta.

”Ett estimat baserat på information vi fått är att för Luleå kommuns del kan det handla om ca 100 000 kronor/år, men detta ser vi bara som en grov uppskattning och ett värde som i slutändan kan variera både uppåt och nedåt”, skriver Oskar Stenberg.

Upphandlingen görs mot bakgrund av en aktuell korruptionsskandal, där ett tiotal anställda under flera år ska ha tagit emot varor och tjänster av ett stort företag som haft avtal med kommunen.

Det handlar om elektronik, vitvaror, TV-apparater hemmabioanläggningar och alkohol. Dessutom har företaget stått för hyran för ett partytält och grävmaskintjänster. Korruptionen har finansierats genom att företagets anställda i Luleå lagt på mellan 20 och 25 procent på vissa fakturor. Påslagen ska sammanlagt ha uppgått till mellan 463 000 och 897 000 kronor. I veckan hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett livligt möte, rapporterar SVT Norrbotten. Kommunledningen fick kritik för att ha mörkat frågan och för att inte vilja gå till botten med vad som hänt. Stadsbyggnadsnämnden kommer på sitt nästa sammanträde diskutera hur internkontrollen kan förbättras för att förebygga korruption.

”Det är i grunden helt oacceptabelt att vi har anställda som gör upp med en entreprenör på det här sättet och skaffar sig själv fördelar som i slutändan belastar skattebetalarna”, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S) till SVT Norrbotten.

Han tillägger att ”det som hänt säkert kommer att leda till ytterligare konsekvenser och förändringar”.

Martin Hammarström

[email protected]