KPMG får granskningsuppdrag

Misstänkt korruptionsärende i Luleå.

Under år 2014 uppmärksammades Luleå kommun att eventuella oegentligheter uppdagats hos en av kommunens leverantörer och att medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen kunde vara involverade. Enligt leverantören ska ett tiotal kommunanställda ha tagit emot elektronik, vitvaror och andra tjänster till ett värde av 463 000 kronor.

Luleå kommun gjorde en polisanmälan som dock lades ner. Nu tar Luleå kommun frågan vidare och har bett KPMG att genomföra en utredning av ärendet.

”Vi vill göra en egen utredning för att fastställa vad som inträffat, samt säkerställa att vi följt vårt regelverk avseende samverkan med leverantörer och att Luleå kommun inte lidit ekonomisk skada i ärendet”, säger stadsbyggnadschefen i kommunen, Roger Danell, i ett pressmeddelande.

Martin Hammarström

[email protected]