KPMG på jakt efter försäkringskunder

Sex nya medarbetare på väg in - ”Marknaden trycker på”.

Johan Giertz

KPMG har rekryterat sex nya medarbetare för att stärka sitt erbjudande till försäkringsbolag. Det skriver nättidningen Realtid. Regulatoriska förändringar gör att efterfrågan på rådgivning ökar.

Johan Giertz, chef för Financial Risk Management på KPMG, uppger att regelverksteamet växer med omkring 60 procent och bedömer att KPMG:s kapacitet på försäkringssidan ”ökar betydligt” efter rekryteringen. Det är regulatoriska förändringar och framför allt IFRS 17 och de kommande tjänstepensionsreglerna som driver efterfrågan.

”Vi kan göra grova jämförelser med tidigare regelförändringar av samma dignitet och vilka projekt de drivit fram”, säger Johan Giertz till Realtid.

Betyder det att affärsområdet kan växa utan att KPMG behöver ta någons kunder?

”Vi tar gärna andras kunder. Om vi inte kan leverera är det någon annan som gör det … Marknaden trycker på, vi har fått mycket förfrågningar men inte riktigt haft kapacitet att möta alla”, säger han till Realtid.

 

Martin Hammarström

[email protected]