Kommunala yrkesrevisorer kan få statlig auktorisation

RI sneglar mot Finlands auktorisationssystem för offentliga revisorer.

Carin Rytoft Drangel

Revisionsvärlden rapporterade i förra veckan om Revisorsinspektionens (RI) nya så kallade tematillsyn av revisionsbyråernas roll som sakkunniga i kommunal revision. Nu utvecklar RI:s chefsrevisor Carin Rytoft Drangel i tidningen Balans tillsynsmyndighetens planer, som kan utmynna i en omfattande reform. RI vill bland annat utreda om det finns förutsättningar för att införa en särskild auktorisation för kommunala revisorer. Det skulle i så fall innebära utökade befogenheter för RI. I dagsläget organiseras de kommunala yrkesrevisorer som biträder de förtroendevalda hos föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) som bildades hösten 2000. Frågan är alltså om självregleringen räcker.

”I Sverige kan man vara certifierad kommunrevisor. Finns det eller finns det inte förutsättningar att införa auktorisation för kommunala revisorer? Även auktorisationssystemen kan ses över, det är en del av vad RI funderar på i andra projekt … Vi har också fört diskussioner med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Och pratat med Finland som har ett auktorisationssystem för offentliga revisorer”, säger Carin Rytoft Drangel till Balans.

Hon uppger att RI redan idag får in ärenden om kommunal revision, som hon beskriver som ”ett komplicerat område där det händer mycket”. Om RI i sin tematillsyn anser att kommunrevisorerna behöver mer permanent tillsyn kan det bli sådan, men inget är bestämt.

”Vi har aldrig gjort någon tillsyn, så vi behöver undersöka det närmare. Finns det förutsättningar för att RI ska kunna utöva tillsyn av revisionen som utförs av sakkunniga som de förtroendevalda tar hjälp av?” frågar sig Carin Rytoft Drangel i Balans.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se