Revision av småbolag kan få egen internationell standard

Genombrott hos IAASB enligt FAR.

Den globala standardsättaren inom revision IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) går vidare med ett projekt som ska anpassa revisionen i mindre företag. Beslutet fattades med hundraprocentigt stöd på IAASB:s möte i Amsterdam den 14 mars, skriver tidningen Balans. Svenska FAR och de nordiska systerorganisationerna har under flera år drivit frågan om en egen standard för revision i mindre företag. Under 2015 lanserades ett utkast till revisionsstandard, SASE. Efter att den skickats ut på remiss till de nordiska tillsynsmyndigheterna bedömdes en nordisk implementering som omöjlig. Nu tycks alltså dialogen med IAASB ha burit frukt.

”Jag är övertygad om att både revisorer och kunder kommer att märka stor skillnad. Det avgörande var att vi tog fram det nordiska utkastet och kunde visa det för IAASB men också för kollegor i andra länder. Utan det hade vi inte nått denna framgång”, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström till Balans.

I höst kommer IAASB skicka ut ett diskussionsunderlag om standarden till en rad intressenter, rapporterar tidningen.

Martin Hammarström

[email protected]