Srf Konsulterna och FAR går skilda vägar om auktorisation

FAR:s Dan Brännström: "Det kan bli knepigt initialt".

Dan Brännström

På torsdagen avslutade branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter. ”Beslutet är gemensamt”, skriver FAR i ett pressmeddelande.  Det innebär att den samverkan kring standarden Reko, utbildning, examination och kvalitetskontroll som funnits sedan 2009 upphör med omedelbar verkan. Redovisningskonsulterna kommer framöver att vara auktoriserade antingen genom FAR eller Srf.

Enligt Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh avbryts samarbetet för att Stf vill lägga in en högre växel för att självständigt kunna fokusera och utveckla yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult.

“Därför är det viktigt att vi som branschorganisation utvecklar utbildningsvägar, verktyg och standards som stödjer en sådan utveckling. Branschstandarden (Reko) måste även uppdateras löpande för att på bästa sätt vara ett stöd för i konsultens viktiga arbete, något som FAR dessvärre motsatt sig. Självständigt kan vi nu jobba snabbare framåt, då vårt huvudfokus är auktoriserade redovisningskonsulter och möta de behov som de har ”, säger Roland Sigbladh.

Han tycker att samarbetet med FAR om auktorisation om redovisningskonsulter under åren har fungerat bra men irriterar sig på att FAR inte velat samarbeta om auktorisationen för lönekonsulter.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström anser att organisationerna “i grunden” tycker ganska lika, men tror även han att det blir enklare att utveckla både medlemsnytta och auktorisation på var sina håll.

Ni skriver i pressmeddelandet att digitaliseringen sannolikt medför stora förändringar för yrkesrollen och att ni i den omställningen vill vara ett proaktivt stöd. Det vill väl Srf också? Har ni olika idéer kring just detta?

“För oss på FAR är framtidsfrågorna väldigt centrala. Våra två framtidsrapporter är exempel på det, men vi gör också mycket annat. En viktig satsning är utbildningen av redovisningskonsulter till personliga tränare (PT) för företagare”, skriver Dan Brännström i ett mejl till Revisionsvärlden.

Roland Sigbladh

Kommer företagen att förstå skillnaden mellan de två auktorisationerna?

“Det kan bli knepigt initialt, men vi ska så snabbt det bara går göra FAR:s auktorisation tydlig på marknaden. Det är ju inte unikt att det finns alternativa lösningar, det ser vi ju överallt i samhället”, skriver Dan Brännström.

För närvarande finns totalt cirka 4 000 auktoriserade redovisningskonsulter, cirka 2800 av dem hör till Srf konsulterna.

Martin Hammarström

[email protected]