Stockholmsrevisor får auktorisationen upphävd

En auktoriserad revisor vid en mindre byrå i Stockholm har fått sin auktorisation upphävd av Revisorsnämnden, RN, som öppnade ett disciplinärende efter tips från Skatteverket. RN skriver i sitt beslut att revisionsarbetet i bolagen, under tre granskade räkenskapsår, uppvisat ”mycket allvarliga och återkommande brister”.

Revisorn har godtagit faktureringar mellan närstående bolag, trots att faktureringarna mellan bolagen inte motsvarades av några faktiska prestationer. I två av bolagen har detta skett samtliga tre räkenskapsår, i det tredje bolaget under ett räkenskapsår. Revisorn har även missat att granska flera intäktsredovisningar ”på ett godtagbart sätt”.

Enligt beslutet tillstår revisorn att han borde haft en mer ”professionell skepticism i sin revisionsansats” och att dokumentationen borde varit bättre.

Martin Hammarström

[email protected]