EY får syna uppsagt flygplatsavtal

Dyr flyglinje ger granskningsuppdrag.

EY har fått ett uppdrag av revisorerna i Västerås stad att göra en särskild granskning av den så kallade Nextjet-affären. Bakgrunden är turer kring flygbolaget Nextjet och Västerås kommuns i samband med att en ny flyglinje mellan Västerås och Helsingfors upprättades. Flyglinjen är igång sedan i höstas men avtalet mellan Nextjet och Nya Västerås flygplats har lett till förluster för det kommunala flygplatsbolaget. Efter diverse utspel sades avtalet mellan flygbolaget och flygplatsbolaget upp i oktober. Avvecklingskostnaden för skattebetalarna i Västerås blir drygt 14 miljoner kronor, rapporterar P4 Västmanland. EY-granskningen ska ha inletts i november och beräknas vara klar i början av 2017.

”Granskningen är pågående varför ytterligare kommentarer inte lämnas för närvarande”, skriver Annette Björnson, revisionssekreterare i Västerås stad till Revisionsvärlden.

Martin Hammarström

[email protected]