Karolinska sparkar ut BCG

Sjukhuset avslutar samarbete med konsultbolaget – vingklipper BCG-alumn.

Andreas Ringman Uggla

Karolinska universitetssjukhuset klipper banden till Boston Consulting Group och organiserar om i sjukhusledningen efter att Dagens Nyheter i flera artiklar skrivit om hur sjukhuset sedan 2010 spenderat nära en miljard kronor på managementkonsulter. Boston Consulting Group, BCG, leder en omdiskuterad omorganisation av sjukhuset och läkare har vittnat om hur BCG-konsulter blivit som ett filter mellan personalen och sjukhusledningen. Efter att DN uppmärksammat att 90 Mkr under 2016 betalades till BCG och att Karolinskas produktionsdirektör och operative direktör Andreas Ringman Uggla tidigare arbetat för just BCG har sjukhusledningen beslutat att samarbetet med BCG ska avslutas före sommaren.
”Samarbetet kommer att avslutas inom den närmaste framtiden”, säger Kim Sjölund, presschef på Karolinska universitetssjukhuset till DN.

Sjukhusledningen har även beslutat om personförändringar. Andreas Ringman Uggla, som fram till 2014 hade titeln Principal på BCG och därefter varit en av Karolinskas högsta chefer, fråntas en del av sina arbetsuppgifter. Dock sitter han kvar i sjukhusledningen som produktionsdirektör och fortsätter som chef för en sjukhusets utvecklingsavdelningar.

Enligt sjukhuset ska en ny roll som operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör tillsättas.

Karolinska har stora problem med personalbrist. Under 2016 ställdes 2 200 planerade operationer in, en tredjedel på grund av resursbrist. På Nya Karolinska står samtidigt många vårdplatser tomma. En personalenkät visar att personalens förtroende för sjukhusledningen är mycket lågt. Enligt DN spenderade Karolinska universitetssjukhuset 356 Mkr på köp av konsulttjänster förra året 2016. Den största delen, 130 miljoner kronor, gick till EY, följt av 90 miljoner kronor till Boston Consulting Group, BCG.

Martin Hammarström

[email protected]