Obetalda Deloittefakturor i rekonstruktion

Revisionsklienten Intacta Kapital kastar in handduken.

Deloitte hör till fordringsägarna när finansrådgivaren Intacta Kapital ansöker om egen företagsrekonstruktion. Bakgrunden är flera konkurshot och stämningar efter ett förvärv av Contender Capital.

“Bolaget har hamnat i akut likviditetssituation, vilket gör att bolaget på kort sikt inte kan betala löner, leverantörsskulder och skatter”, står att läsa i den rekonstruktionsansökan som lämnats in till Stockholms tingsrätt, rapporterar Realtid.
Intacta har skulder på nästan 14 miljoner kronor till cirka 160 borgenärer. Deloittes fordran är på drygt 561 000 kronor. Den största fordringsägaren är Grönbergs Advokatbyrå med en fordran på drygt 2,45 miljoner kronor.
Av Intactas senaste årsredovisning framgår att Deloitte under 2014 fakturerade 635 000 kronor för revision, inga andra tjänster är redovisade. Året dessförinnan fick byrån drygt 500 000 kronor.

Martin Hammarström

[email protected]