PwC i Stampens rekonstruktion

Obetalda fakturor hos krisande mediejätten.

PwC hör till fordringsägarna i rekonstruktionen av Stampenkoncernen, som har skulder på nästan en halv miljard kronor. Förutom att PwC med Magnus Götenfelt i spetsen är Stampens revisorer har byrån i många år haft konsultuppdrag för koncernen. Under år 2014 fakturerade PwC 11 miljoner kronor bara till Stampen AB, varav 4,3 miljoner kronor gällde revisionen.

götenfelt
Magnus Götenfelt

Vilka obetalda PwC räkningar som ligger hos olika Stampen-bolag är okänt men PwC finns med på borgenärsförteckningarna i flera av bolagen som ingår i rekonstruktionen: Stampen AB, Stampen Local Media AB, V-Tab AB, V-Tab Västerås AB och V-Tab Norrahammar AB.

På måndagen hölls borgenärsmöten på tingsrätten på Ullevigatan 15 i Göteborg och under veckan är det möten i flera andra städer gällande andra Stampenbolag.

Det var den 23 maj som Stampenkoncernen, som bland annat ger ut Göteborgs-Posten, ansökte om företagsrekonstruktion för sexton koncernbolag vid sju olika tingsrätter. Det är den största företagsrekonstruktionen i Sverige efter Saab Automobile. Verksamheterna uppges gå med vinst efter omstruktureringar under de senaste åren, men skuldsättningen till bankerna är hög.

Förutom bankerna drabbas en lång rad leverantörer av Stampens kris, från frilansjournalister till konsultbolag. På borgenärsmötena idag ska rekonstruktören Christian Andersch försöka få till en ackordsuppgörelse där endast en del av skulderna betalas. Rekonstruktörens målsättningen är att skicka ut ett ackordserbjudande till fordringsägarna i slutet av juni och att hålla ackordsförhandlingar i början av september. Det är inte troligt att PwC riskerar några stora belopp. Magnus Götenfelt har som revisor god insyn i koncernen och har sett haveriet närma sig. Hans senaste revisionsberättelse (för 2014) var oren, och han konstaterade redan när den undertecknades för ett år sedan att Stampens långsiktiga finansiering inte var säkerställd.

PwC hälsar genom presschefen Kristina Hedlund att bolaget inte kan kommentera Stampenrekonstruktionen med hänsyn till revisorns tystnadsplikt.

Martin Hammarström

[email protected]