Jurist och revisor?

Revisorsnämnden ser över kompetenskrav.

Revisorsnämnden, snart Revisorsinspektionen, vill se över de teoretiska och praktiska kompetenskraven för revisorerna. I en intervju med nättidningen Realtid kommenterar chefsjuristen Adam Diamant myndighetens pågående översyn av kraven för att bli auktoriserad revisor som innefattar både själva provet men över formella kompetenskrav. Han konstater dels att kombinationen av en akademisk grundutbildning om tre till fyra år och en minst lika lång internutbildning ställer allt för höga krav många studenter, dels att kåren behöver andra slags kompetenser.

”För att tydliggöra god revisorssed är det viktigt att vi närmare utreder hur internationella yrkesetiska regler förhåller sig till svenska regler. Det är även relevant att se över kompetenskraven, eftersom det inte är självklart att man blir en duktig revisor enbart genom att höga akademiska krav uppfylls. Man kan tänka sig att man även ska kunna bli revisor om har en bredare akademisk utbildning inom med inriktning mot till exempel juridik eller något liknande”, säger Adam Diamant till nättidningen.

Myndigheten vill även se över hur ändamålsenliga specifikt svenska regler egentligen är, vilket är viktigt i takt med att revision av storbolag internationaliseras och digitaliseras. Ett exempel är de största byråernas så kallade “shared service centers” där delar av revisionen görs i Indien av kostnadsskäl. 

”Utgångsläget är att vi inte ska ha särsvenska regler om det verkligen inte är påkallat”, säger Adam Diamant till Realtid.

Martin Hammarström

[email protected]