Johansson tar över efter Johnson på Grant Thornton

Henrik Johansson

Henrik Johansson blir ny vd på Grant Thornton efter Anna Johnson som rekryterats till vd-posten på statliga Svenska Spel. Henrik Johansson är auktoriserad revisor och inledde karriären på EY. År 2007 bytte han till Grant Thornton, där han haft en rad olika roller. Sedan år 2018 sitter Johansson i företagsledningen och sedan 2022 är han CFO. Han pendlar mellan bostadsorten Umeå och Stockholm och tillträder vd-posten den 1 maj 2024.

Revisionsvärlden ringde upp Henrik Johansson.

Grant Thornton omsatte nästan 1,9 miljarder kronor under det senaste räkenskapsåret som var det starkaste tillväxtåret på ett decennium. Samtidigt skriver ni i pressmeddelandet om dig att ni vill ”lägga i ytterligare en växel”. Varför måste ni växa?

”Det ena skälet är att vi vill bli marknadsledande inom mid-market och möta behoven hos växande entreprenörsföretag, inte minst kopplat till näringslivets omställning och att integrera hela ESG-perspektivet. Det andra skälet är att tillväxten skapar många möjligheter till utveckling för oss som arbetar på Grant Thornton.”

Du har testat många roller under karriären; revisor, chef för kontorsnätverket, CFO. Vad lockar med vd-rollen?

Jag har alltid sett mig som en del av ett lag. I ett lag ska man både utmana och stötta varandra, det gäller även mig som vd. Att få vara med och driva utvecklingen i rollen som vd på Grant Thornton lockar.”

Vissa av era konkurrenter har på senare år sålt sina verksamheter inom redovisning och lön. Hur ser du på den möjligheten?

”Utifrån från vårt fokus på entreprenörsföretag i mid-market ser vi en fördel i att vara en helhetsleverantör med fyra tydliga affärsområden; revision, rådgivning, ekonomiservice och skatt. Det uppskattas av kunderna att vi kan stötta dem med flera tjänster.”

Grant Thornton vill gärna ha ”växande entreprenörsföretag” som kunder, men det är ni är inte ensamma om. Är revisionsbyråerna för lika?

”Nej, det tycker jag inte. Grant Thornton har en tydlig inriktning på medelstora företag, mid-market. Vi har också ett brett utbud av ekonomiska tjänster och rådgivning samt en tydlig ESG-profil. Grant Thornton är på god väg att mejsla ut en bra och relativt egen nisch, inte minst tack vare vår satsning på medarbetarna.”

Texten är uppdaterad med intervjun av Henrik Johansson.

Martin Hammarström

[email protected]