Kontorschef på Grant Thornton varnas av RI

Granskade kollegans delägda bolag.

Ur anmälan mot revisorn.

En auktoriserad revisor på Grant Thornton i Västerbotten varnas av Revisorsinspektionen (RI) eftersom han reviderat en bolagsgrupp som delägs av en kollega vid samma kontor.

RI inledde sitt disciplinärende efter ett anonymt tips. Revisorn är ansvarig för revisionen av en företagsgrupp bestående av bl.a. ett fastighetsbolag, ett byggbolag och ett holdingbolag. I holdingbolaget äger en skattekonsult på samma kontor hälften av aktierna. Frågan är om det är förenligt med revisorns oberoende att revidera ett bolag som delägs av en kollega. Revisorn, som dessutom är kontorschef, var medveten om ägandeförhållandena när han åtog sig uppdraget, skatterådgivaren arbetade redan då på kontoret. Revisorn bedömde uppdraget som OK eftersom skattekonsulten inte skulle vara delaktig i varken rådgivar-, revisions- eller kundteamet. Skattekonsulten är heller inte involverad i bolagens styrelsearbete, företagsledning eller beslutsfattande, det handlar om ägande.

Visserligen är konsulten underordnad revisorn på grund av dennes roll som kontorschef, men vad gäller själva jobbet rapporterar skattekonsulten till chefen för Grant Thorntons skatteavdelning. Revisorn håller därför varken utvecklingssamtal eller lönesamtal med skattekonsulten.

Revisorn uppger att han löpande funderat på om kollegans delägande påverkade hans oberoende, men varje gång kommit till en nekande slutsats.

RI gör en annan bedömning. Att skattekonsulten är hälftenägare i ett av bolagen innebär att det föreligger ett ”egenintressehot” som kan äventyra revisorns oberoende, om inte motåtgärder för att balansera oberoendehotet vidtas. Inga särskilda omständigheter eller motåtgärder har dock uppgetts, enligt RI. Konsulten är även styrelsesuppleant i flera bolag som ingår i företagsgruppen, vilket RI bedömde vara ett ”annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för [revisorns] oberoende”.

Eftersom hotet mot oberoendet rör flera bolag, har pågått i flera år och de förtroendehotande omständigheterna är flera, landar RI i en varning. Läs hela beslutet här.

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]