Jämställdhetskurvan slår i glastaket?

Andelen kvinnliga delägare hos revisionsjättarna inte högre än i fjol.

Källa: Balans

Jämställdheten hos landets största revisionsbyråer går inte längre framåt, i alla fall ur aspekten delägarskap. Det rapporterar tidningen Balans i sin årliga kartläggning. Den byrå som ändå kommit längst är Grant Thornton med 29 procent kvinnligt delägarskap.

Varje år sedan 2010 har jämställdheten gått framåt men nu har den stannat upp. 23 procent av delägarna i de sju största revisionsbyråerna är kvinnor, samma siffra som i fjol. Det kan jämföras med de två senaste åren som vardera har inneburit två procentenheter högre andel kvinnliga delägare.

Källa: Balans

Samtidigt är jämställdhet en prioriterad fråga bland revisionsjättarna, noterar tidningen. Flera byråer har som mål att minst 40 procent ska vara kvinnor, senast år 2026.

Ett tröghetsfaktor som motverkar förändring är att delägare i regel inte byts ut. De stannar så länge de är yrkesverksamma.

“Trots alla utsagor och rationella anledningar att arbeta för ökad jämställdhet visar siffrorna att viljan att ta till mer radikala grepp saknas”, skriver Balans i en egen kommentar.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström är kritisk:

“Det är katastrof. På byrånivå finns det kanske logiska och godtagbara förklaringar, men för branschen som helhet är det oroväckande. En bransch som vill vara modern, innovativ och nyskapande måste skynda sig att bli jämställd. Här har de stora byråerna ett ansvar att visa vägen, tycker jag. Det handlar också om attraktionskraften, både som arbetsgivare och leverantör av tjänster”, säger Dan Brännström till Balans.

Han menar att det nu krävs extraordinära åtgärder. Individuella karriärplaner, rotation av chefsroller, utfasning av äldre delägare och översyn av själva delägarmodellen är några åtgärder som han ser som angelägna.

Finwire

[email protected]