Hängde av sig överrocken – prickas av RI

Erinran för Skånerevisor som "stod inför ett dilemma".

En revisor i Skåne har tilldelats en erinran, den mildaste påföljden, av Revisorsinspektionen efter deras ”systematiska och uppsökande tillsyn”. Ärendet hos RI sträcker sig tillbaka till 2014 då revisorn arbetade på KPMG.

RI:s kritik gäller revisionen av en sparbank. Revision av banker omgärdas av särskilda regler och KPMGs interna regler föreskrev en särskild kvalitetsgranskare vid bankrevision. Om revisorn och granskaren inte var överens skulle ”en utsedd partner” ta ställning i frågan. Anledningen till att RI ger revisorn en erinran är att han avgav revisionsberättelsen innan kvalitetsgranskaren var klar med sitt arbete och eftersom det ”framgår att meningsskiljaktigheterna inte lyftes i organisationen innan revisionsberättelsen avgavs”.

För Revisionsvärlden berättar revisorn att han precis överklagat beslutet och inte håller med RI:s bedömning. Han berättar att kvalitetskontrollanten skickade ett mejl till honom samma morgon som revisionsberättelsen skulle avges och uppmärksammade på att det återstod ett par saker i akten för revisionsteamet innan han kunde ”signa av”. När revisionsteamet efter de kompletterande åtgärderna försökte kontakta granskaren samma dag, hade han gått på påskledighet och var oanträffbar. Av beslutet framgår att kvalitetskontrollanten i sin tur anser att han meddelat revisorn att denne borde vänta med att avge revisionsberättelsen.

”Jag stod inför ett dilemma där, antingen så fick det anstå till efter påsk att avge revisionsberättelsen men problemet var då att uttalandet från företagsledningen hade blivit för gammalt. Det andra alternativet var att skriva på och komplettera den digitala revisionsakten senare. Den möjligheten finns i KPMGs system; det som inte är direkta revisionsbevis har man 60 dagar på sig att lägga in. RI drar slutsatsen att jag inte borde ha skrivit under, men jag hävdar att i sådana här lägen är det inte jag som ska kritiseras utan den interna kvalitetskontrollanten”, säger revisorn.

Revisorn bedriver idag ingen revisionsverksamhet i den enskilda firma han har, men tycker det är viktigt att få klarhet i frågan som uppstått.

”Nu är jag 65 år gammal så jag kommer i princip inte bedriva någon mer revisionsverksamhet. Men jag tycker det är ett intressant fall även för yngre revisorer, och viktigt för också deras skull att få klarhet i vad som gäller. Är det kvalitetskontrollanten som är revisor i sammanhanget? Eller är det den påskrivande revisorn som tar det slutgiltiga ansvaret?”

Läs hela RI-beslutet Dnr 2017-1152.

 

 

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]