“Jag känner till vad revision är”

Danska riksrevisorn och EY-alumnen Lone Strøm ger råd till svenska kolleger.

Fem frågor till chefen för den danska Rigsrevisionen Lone Strøm, som tidigare varit statsautoriseret revisor.

Vilka är de största skillnaderna mellan riksrevisionen i Danmark och Sverige?

”Det var en forskare som beskrev den svenska Riksrevisionen som forskningsinriktad medan den danska motsvarigheten är mer inriktad på revision. Jag tror att det stämmer att vi i danska Rigsrevisionen är väldigt mycket revisorer. Det finns kulturskillnad och en skillnad i vad de två parlamenten förväntar sig av myndigheterna.”

Riksrevisionen ska vara granskande men är i många länder också lösningsorienterad och vill bidra till att utveckla statsapparaten. Vill du mer betona granskningen?

”Jag tycker inte att riksrevisorer ska vara konsulter, man får inte bli alltför lösningsorienterad. Då blir riksrevisionen bara en del av administrationen. Dessutom riskerar man att man senare ska revidera något man själv föreslagit. Riksrevisionens roll är att göra den djup och objektiv analys. När man gjort detta har man också en skyldighet att ge råd utifrån vad man kommit fram till. Riksrevisionen ska inte ge den enda rätta lösningen men det är bra att peka på system som fungerat bättre, exempelvis utomlands.”

Den svenska Riksrevisionen har kritiserats för att vara alltför uppdelad mellan den granskande årliga revisionen och den mer lösningsorienterade effektivitetsrevisionen, som granskar hur väl statens resurser används. Gör ni samma uppdelning i Danmark?

”Det gör vi, men vi samarbetar mer och mer. Flera av våra granskningsrapporter inom effektivitetsrevisionen har sin upprinnelse i sådant vi noterat i den årliga revisionen.”

Vilka är dina råd till de nya svenska riksrevisorerna?

”Jag tycker att de ska ta vara på den organisation och de duktiga medarbetare de har. De har varit igenom en svår tid. Dessutom ska de använda sina egna erfarenheter. De har suttit på andra sidan bordet, de vet hur det är att bli granskade.”

Men de saknar erfarenheter av revision, till skillnad från dig som i början av karriären var auktoriserad revisor i Danmark. Har du någon nytta av dina 11 år på EY i ditt nuvarande jobb?

”Stor nytta. Jag känner till vad revision är. Där bör de svenska riksrevisorerna luta sig mot sina medarbetare, eftersom de själva saknar den erfarenheten.”

Fotnot: Intervjun gjordes på Nordic State Audit Seminar som arrangerades i onsdags vid Sveriges Riksdag. Samma dag tillträdde Sveriges tre nya riksrevisorer, vilka Revisionsvärlden skrivit om tidigare.

Martin Hammarström

[email protected]