Ingen riktig revisor i trojkan

Tre generaldirektörer föreslås bli nya riksrevisorer - Dan Brännström besviken.

Helena Lindberg, Stefan Lundgren och Ingvar Mattsson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer tre generaldirektörer som riksrevisorer efter att en granskning i Dagens Nyheter fått företrädarna att avgå. KU hörsammade därmed inte de röster, bland annat FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och utredaren Hans-Gunnar Axberger, som föreslagit att en auktoriserad revisor får en av tjänsterna, se tidigare artikel.

“Tyvärr gör KU om samma misstag. De föreslagna riksrevisorerna är säkert lämpliga på många sätt, men ingen av dem är revisor. Som jag sagt tidigare borde självfallet en av de tre ha jobbat som yrkesrevisor”, skriver Dan Brännström till Revisionsvärlden.

Han pekar på att de tidigare riksrevisorerna avgick på grund av bristande revisorsetik.

“Därför är det oerhört förvånande att KU inte tar tillvara kompetensen och etiken inom vår bransch”, skriver Dan Brännström.

KU:s ordförande Andreas Norlén säger att man övervägde även auktoriserade revisorer, men att valet till sist föll på annan kompetens.

“Det viktigaste i nuläget för myndigheten är att få personer som har erfarenhet av att leda kunskapsmyndigheter i turbulens. Det har vi skaffat oss”, säger Andreas Norlén till Dagens Nyheter.

Den nya trion ska tillträda sina uppdrag den 15 mars och består av:

  • Stefan Lundgren, generaldirektör för Statistiska centralbyrån sedan 2009. Han är docent i nationalekonomi och åren 2003–2009 var han verkställande direktör för studieförbundet SNS.
  • Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sedan 2009. Hon är jurist och assessor vid Svea hovrätt. Under 2008 var hon generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten respektive Statens räddningsverk. Tidigare har hon bland annat varit ämnessakkunnig och expeditions- och rättschef i Försvarsdepartementet.
  • Ingvar Mattson, generaldirektör för Statskontoret sedan 2014. Mattson är filosofie doktor i statsvetenskap. Han har haft olika opolitiska anställningar inom riksdagen, bl.a. kanslichef vid finansutskottet och biträdande kanslichef vid konstitutionsutskottet. Han har också varit redaktör för en bok om Riksrevisionen.
Martin Hammarström

[email protected]