”Förändringsarbetet drevs för fort”

Hans-Gunnar Axbergers rapport om Riksrevisionen klar.

Juridikprofessorn Hans-Gunnar Axberger är klar med den rapport om Riksrevisionen som tillsattes efter att Dagens Nyheter avslöjat bland annat kompisrekryteringar till myndigheten. Axberger slår fast att cheferna i flera fall agerat olämpligt eller i strid mot regler. Han skriver vidare att förändringsarbetet inom myndigheten gick för snabbt att riksrevisorerna borde ha förankrat det bättre i Riksdagen.

I rapporten står det Riksrevisionen haft en informell kultur där egna överväganden och intern praxis gått före rättsliga regler.

Axberger skriver också att den årliga revisionen (den del av myndigheten som granskar att myndigheter och statliga företag sköter ekonomin och följer lagarna) verkar ha hamnat i skuggan av effektivitetsrevisionen (som utvärderar hur effektiv den statliga verksamheten är).

”Detta kan avhjälpas om en riksrevisor med revisionskompetens får ansvar för den verksamhetsdelen”, skriver Axberger i rapporten.

Det är linje med vad FAR:s generalsekreterare Dan Brännström sagt, att en erfaren auktoriserad revisor borde kunna vara aktuell som Riksrevisor (en åsikt som för övrigt även undertecknad framfört i krönikan Låt en riktig revisor städa upp i Riksrevisionen, RV:s anmärkning).

“Jag välkomnar att Axberger lyfter behovet av att åtminstone en riksrevisor har praktisk erfarenhet av revision. Det är nödvändigt för att revisorsetiken ska prägla verksamheten”, säger Dan Brännström till Revisionsvärlden.

Axberger är inne på att konstruktionen med tre riksrevisorer är en kompromiss som medfört stora problem och konstaterar att sex av åtta riksrevisorer som valts på fulla mandat har lämnat sina uppdrag i förtid.

Mazars mm 034
Dan Brännström

“Det tyder på brister som har att göra med uppdraget, inte med dem som valts. För att komma vidare krävs utredning och kanske grundlagsändring”, skriver Hans-Gunnar Axberger.

”Rapporten bekräftar med önskvärd tydlighet de brister som framkommit i Dagens Nyheters granskning. Nu måste riksdagen tänka nytt och skapa en hållbar lösning för Riksrevisionen”, säger Dan Brännström.

Det var avgående riksrevisorn Margareta Åberg som i juli, efter flera DN-artiklar, gav Hans-Gunnar Axberger uppdraget att utreda på om det hade begåtts några formella fel i Riksrevisionen. Hans-Gunnar Axberger är professorn i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit justitieombudsman.

Läs en sammanfattning av rapporten här.

Martin Hammarström

[email protected]