Grant Thornton ökar fem procent

Vd: ”Jag hade önskat att vi kunde växa ännu snabbare".

Anna Johnson

Grant Thornton ökade omsättningen med 5 procent till 1 524 Mkr under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 april i år. Det innebär marginellt lägre ökningstakt än de senaste åren.

”Jag hade önskat att vi kunde växa ännu snabbare, utmaningen ligger i att hitta fler medarbetare. Marknaden finns där, kunderna har ett stort behov av våra tjänster. Vår ambition är att fortsätta växa”, säger vd Anna Johnson till Revisionsvärlden.

Som en framgångsfaktor under året lyfter hon fram att Grant Thornton fortsatt erbjuder både revision och redovisning till mindre kunder, till skillnad från konkurrenterna PwC och KPMG som sålt redovisning och lön till Aspia.

”Att vi erbjuder helheten gör oss attraktiva för både medarbetare och för kunderna inom vårt segment”, säger Anna Johnson.

Grant Thornton redovisar inte omsättningen per tjänsteområde, men enligt Anna Johnson växte man inom samtliga delar. Det gäller även skatterådgivning, ett verksamhetsområde som enligt årsredovisningen minskade något i antalet anställda till 83 personer.

Grant Thornton bytte i fjol ut den mångåriga skattechefen Monica Söderlund, avdelningen leds idag av Pia Hedberg som rekryterats internt.

”På skattesidan hade vi en trög start i början av räkenskapsåret, men nu går det riktigt bra”, säger Anna Johnson.

Grant Thorntons rörelseresultatet landade på 210 Mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på 14 procent.

”Det är i nivå med fjolåret trots att vi under räkenskapsåret tagit relativt stora investeringar i bland annat it. Vi ser att investeringarna ger önskad effekt”, säger Anna Johnson.

En illustration av detta är att det genomsnittliga antalet anställda i Sverige under året ökade med 2 procent till 1197 personer. Samtidigt ökade alltså omsättningen med 5 procent. Personalkostnaderna i relation till omsättningen minskade med ett par procentenheter till 61 procent. Som jämförelse är motsvarande siffra hos EY nära 50 procent.

Vinsten efter skatt landade på 158 Mkr. Enligt Anna Johnson kommer utdelningen att bli i linje med fjolårets 156 Mkr.

”Det blir samma belopp per aktie”, säger hon. Det innebär drygt 1 Mkr i snitt för de 148 delägarna (den 30 april i år).

Ytterligare ett antal delägare togs in vid det senaste partnermötet/årsstämman och andelen kvinnor uppges därefter vara 34 procent. Revisionsvärlden kommer att återkomma om detta.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se