Grant Thornton ökar i jämställdhetsrankning

Grant Thornton, med vd Anna Johnson, går upp i toppen när tidningen Balans granskar jämställdheten vid Sveriges största revisionsbyråer. Grant Thornton har nu 28 procent kvinnliga delägare, 63 procent kvinnor i ledningsgruppen och 55 procent kvinnor i kategorin ”övriga chefer”.

”Att tillsätta fler kvinnliga chefer är det som varit lättast att förändra när vi arbetat för ökad jämställdhet. Delägarfrågan är det svåraste. Där har vi pensionsavgångar som innebär att ett mycket ojämställt delägarkollektiv ersätts med en något bättre mix. Men fortfarande har vi mer att göra på delägarnivå”, säger Grant Thorntons informationschef Lisbeth Larsson.

Ibland sägs det att chefskapet är en kvinnofälla som stoppar kvinnliga delägare. Vad säger du?

Lisbeth Larsson

”Det kan ligga något i det. Den som tar en ledarroll tvingas göra avkall på annat, ofta försäljning och kundvolym. Då är det viktigt att det inte kundvolymen är allenarådande som partnerkriterium utan att gott ledarskap värderas högre. Men sedan måste man också se på hur vi som företag stöttar yngre att bygga affärsvolym, så att vi ger förutsättningar för kvinnor att bygga sin affär. Här kan exempelvis föräldraledigheter mitt i karriären vara en utmaning”, säger Lisbeth Larsson

I årets rankning kan Grant Thornton sägas ta Mazars plats på jämställdhetstronen bland de större revisionsbyråerna, se tabell. Mazars har i många år varit mest jämställd bland byråerna när det gäller kvinnligt delägande. I fjol delades förstaplatsen med Grant Thornton men i årets sammanställning är Mazars för första gången på över ett decennium tvåa när det gäller kvinnliga delägare. Även kategorin ”övriga chefer” passeras Mazars av Grant Thornton.

Andel kvinnor på större byråer, procent

Byrå

Delägare

Styrelse

Ledningsgrupp

Övriga chefer

Grant Thornton

28

29

63

55

Mazars

26

29

71 (63)

50

Deloitte

24

30

40

29

KPMG

22

33

38

26

EY

21

57

21

43

PwC

21

50

22

47

BDO

16

17

43

50

Snitt

23

35

43

43

Källa: Balans/Byråernas webbplatser

Fotnot: Enligt Balans ligger Mazars i topp när det gäller andel kvinnor i ledningsgruppen. Att döma av Mazars egen webbplats handlar det dock snarare om 63 procent kvinnor i Mazars ledningsgrupp (fem av åtta är kvinnor). Det är exakt samma siffror som Grant Thornton redovisar.

Martin Hammarström

[email protected]