Grant Thornton ökar 4 procent globalt

Växer kraftigt i Kina och Indien – men backar i Europa.

Grant Thorntons huvudkontor i London

Grant Thornton International, med nya vd:n Peter Bodin, ökade omsättningen globalt med 4,5 procent till 5 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades den 30 september. Det var därmed bättre än fjolårets tillväxt på 3,3 procent i samma valuta. I lokala valutor var tillväxten 6,3procent (7,8 procent). Den globala tillväxten för de stora revisionsnätverken tycks relativt stabil. Nyligen rapporterade KPMG och BDO global tillväxt på 3,8 procent respektive 6,6 procent, räknat i dollar.

Americas är fortsatt Grant Thorntons största region med en omsättning på 2,4 miljarder dollar upp från från 2,3 miljarder dollar föregående år. Näst viktigaste regionen är var Europa med en samlad omsättning på 1,6 miljarder dollar. Här minskade intäkterna något från 1,7 miljarder dollar föregående år.

Den största tillväxten skedde i Asien-Stillahavsområdet samt Afrika som steg med 15 respektive 14 procent. Två raketer var Indien- och Kinamarknaden som båda växte med mer än 25 procent. Bland de afrikanska länderna var företagets tillväxt störst procentuellt i Sydafrika och Zimbabwe med en uppgång på 16 respektive 14 procent.

Antalet anställda ökade med 5,5 procent till 49 601 personer under räkenskapsåret. Därmed mattades anställningstakten av då ökningen föregående år var hela 11,4 procent.

Finwire

[email protected]