Fortnox ökar resultatet

Nils Carlsson

NGM-noterade affärssystemsbolaget Fortnox rapporterar en ökning av rörelseresultatet på hela 70 procent i tredje kvartalet jämfört med i fjol. Rörelsemarginalen steg till 40,3 procent från 33,9 procent. Nettoomsättningen ökade till totalt 136,5 miljoner kronor. Orderstocken ökar stadigt, en effekt av såväl kundtillströmning som att kunderna köper fler tjänster.

“Den höga rörelsemarginalen för tredje kvartalet har delvis periodiska förklaringar, men en god leverans är den främsta orsaken. Med detta utrymme har Fortnox skapat ytterligare goda förutsättningar för framtida investeringar”, skriver vd Nils Carlsson i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen meddelade i oktober att Fortnox ansökan om att bli betalningsförmedlare har beviljats. Det innebär att bolagets kunder kommer att kunna sköta vissa betalningar direkt i Fortnox plattform, utan att gå via banken.

Rapporten påverkade inte nämnvärt Fortnox uppumpade aktie, som mer än fördubblat sitt värde det senaste året.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se