EY ökar med 6 procent globalt

Nätverket starkt i Europa men backar i Japan.

Mark Weinberger

Revisionsjätten EY omsatte globalt 31,4 miljarder dollar, motsvarande 250 miljarder kronor, under verksamhetsåret som slutade 30 juni. Det är en ökning med 6 procent från fjolårets 29,6 miljarder dollar, eller nästan 8 procent räknat i lokala valutor.

Affärsområdet Assurance som består av revision och redovisning växte med 4 procent. Advisory ökade med 10,4 procent och Tax växte med 7,9 procent. Det affärsområde som ökade mest var dock Transaction Advisory Services, TAS med 15,5 procent.

De största geografiska marknaderna utvecklade sig starkt. Asien-Stillahavsregionen ökade omsättningen mest med 11,3 procent. Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika nådde tillsammans en tillväxt på 8,6 procent. USA ökade med 7 procent. Japanmarknaden minskade dock med 2 procent.

Enskilda länder som benämns som starka är Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna.

Antalet anställda i EY-nätverket, som leds av Mark Weinberger, ökade med 7,3 procent under året och uppgick vid halvårsskiftet till 247 570 personer globalt. 669 anställda utsågs till partners.

Martin Hammarström

[email protected]