Fortnox ökar 37 procent

2018 blev ett ”mycket starkt år”.

Nils Carlsson, VD Fortnox

Mjukvarukoncernen Fortnox omsättning ökade under fjolåret med 37,5 procent till 374,4 Mkr, jämfört med 272,3 Mkr föregående år. Rörelseresultatet ökade från 62,7 Mkr till 102,1 Mkr och rörelsemarginalen för helåret blev 27,3 procent.

”Tillväxten är en effekt av ökad efterfrågan och hög kundtillströmning. Under fjärde kvartalet valde 13 000 nya kunder att börja använda Fortnox molnbaserade program. Det innebär att Fortnox vid årets slut hade 257 000 kunder, jämfört med 203 000 den 31 december 2017”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Hur många redovisningsbyråer som i dagsläget använder Fortnox nämns inte i rapporten.

Förutom flera nyheter kring bokföring och fakturering växer även sidotjänsterna Fortnox Finans och Fortnox Försäkringar.

”Därmed har koncernen byggt ett allt mer komplett erbjudande till kunden kring hela den ekonomiska administrationen, i en och samma plattform”, skriver bolaget.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se