Fler vill skriva revisorsexamen

Revisorsinspektionen skriver på sin webbplats att hela 232 personer vill
skriva höstens prov för revisorsexamen som går av stapeln den 28-29
november. Tillsammans med antalet ansökningar för vårens prov så innebär
det att år 2019 blir det år med flest ansökningar till revisorsexamen
sedan år 2013. Totalt har 339 personer som ansökt om att få skriva
revisorsexamen under år 2019 i jämförelse med 311 personer för år 2018.
Revisorsexamen är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor.

Martin Hammarström

[email protected]