Fler klarade revisorsexamen 2022

Under år 2022 genomfördes två prov där totalt 370 deltog. Av dessa var 185 kvinnor och 185 män, skriver Revisorsinspektionen på sin webbplats. 239 av de som skrev provet fick godkänt resultat, varav 122 kvinnor och 117 män. Det innebär att hela 65 procent klarade godkänt.  År 2020 var det 46 % som klarade provet med godkänt resultat, motsvarande siffra för år 2021 var 55 %.

För att få sin revisorsexamen, vilket är en förutsättning för att bli auktoriserad revisor, krävs att man klarar revisorsprovet med godkänt resultat.

Martin Hammarström

[email protected]