Finanspolisen: Så upptäcker du penningtvätt hos kunderna

Finanspolisen anser att revisorer borde kunna rapportera in mer misstänkt penningtvätt och har gjort en informationsbroschyr  i serien ”Finanspolisen informerar”, där de tar upp några misstänkta ”modus” som revisorer, men även av redovisningskonsulter, bör ha bakhuvudet när de arbetar med kund. Över- eller underfakturering samt koncerninterna transaktioner tas upp som exempel.

”Med stöd av de exempel på modus som nämnts bör revisorer kunna upptäcka fler omständigheter som kan indikera penningtvätt eller finansiering av terrorism och därmed öka antalet misstankerapporter”, skriver polisen i broschyren.

Där står även att revisorerna ibland anser att det räcker att frånträda uppdraget om de upptäcker något skumt.

”Finanspolisen vill dock betona vikten av att misstänkta fall av penningtvätt eller terrorfinansiering misstankerapporteras till finanspolisen oavsett om revisorn frånträtt uppdraget eller på grund av misstanke om möjlig penningtvätt inte ens ingått affärsförbindelsen. Tillsammans med andra uppgifter som finanspolisen har tillgång till eller genom misstankerapporter från andra verksamhetsutövare kan det vara en pusselbit för att upptäcka brottslig verksamhet”, skriver polisen.

År 2022 gjorde revisorer 28 misstankerapporter om penningtvätt eller terrorfinansiering till finanspolisen. Detta bedöms vara en underrapportering ”sett till de brottsliga upplägg som revisorer rimligen borde kunna upptäcka i sin granskning av bolag”.

Läs hela broschyren här.

Martin Hammarström

[email protected]