Revisorsinspektionen specialgranskar penningtvätt

Revisorsinspektionen RI inleder en så kallad ”tematillsyn” av revisorernas tillämpning av penningtvättslagen, hyperaktuell genom bland annat Swedbank.

”Målet med temagranskningen är att identifiera gemensamma utmaningar, best practice och eventuella förbättringsbehov i syfte att kunna ge vägledning till branschen i förhållande till de krav som penningtvättslagen ställer på revisorer och revisionsföretag”, skriver RI på sin webbplats.

Tematillsynen inleds under våren 2019 och förväntas avslutas under 2020. I den inledande fasen kommer främst revisorer och revisionsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse beröras men under hösten 2019 och våren 2020 kommer även andra revisorer och revisionsföretag inkluderas.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se