Att rapportera penningtvätt är inte detsamma som polisanmälan

Som redovisningskonsult, revisor och skatterådgivare har du en skyldighet, enligt Penningtvättslagen, att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen.

Helen Bäckqvist. Foto: F Persson

När du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska du avstå från att utföra transaktionen. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand. Det kan exempelvis vara i fall där det av kund fattas misstanke om du som konsult inte utför transaktionen. En rapportering är inte detsamma som en polisanmälan.

Rapporten om misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism ska innehålla en beskrivning av omständigheterna kring misstanken. Finns det underlag som bekräftar uppgifterna i rapporten ska dessa bifogas. Finanspolisen bedömer informationen. Informationen i en lämnad rapport kan i förlängningen utgöra en del av underrättelseuppslag där brott kan upptäckas av en brottsutredande myndighet. Finanspolisen utreder endast penningtvättsbrott eller näringspenningtvättsbrott. Vid misstanke om finansiering av terrorism skickas ett underrättelseuppslag vidare till brottsutredande myndighet för bedömning och utredning.

Finanspolisen fick under år 2015 in 10170 rapporter om misstanke om penningtvätt, varav endast 10 rapporter från verksamhetsutövare inom revision och bokföring.

Länsstyrelserna i Skånes, Västra Götalands och Stockholms län är tillsynsmyndigheter för den som bedriver redovisningsverksamhet eller arbetar med skatterådgivning. För revisorer är Revisorsnämnden (snart Revisorsinspektionen) tillsynsmyndighet. Om du medvetet genomför en transaktion som utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism kan du göra dig skyldig till penningtvättsbrott eller näringspenningtvättsbrott.

Helen Bäckqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult, Srf konsulterna

 

Länkar till nyligen framtagen information:

Länsstyrelsens informationsbroschyr

Länsstyrelsens film

Information om penningtvätt från Bolagsverket

Helen Backqvist

Helen.Backqvist@srfkonsult.se