Svag framtidstro hos byråer

Bara 34 procent tror på tillväxt.

 

Endast 3 av 10 småföretagare i redovisnings- och revisionsbranschen tror att deras försäljning kommer att öka under det kommande halvåret. Därmed hamnar branschen på näst sista plats på listan över mest optimistiska branscher. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland totalt 815 små och medelstora företag i hela landet.

Småföretagare verksamma inom affärs- och organisationsutveckling hör till de som har starkast framtidstro. Betydligt mer pessimistiskt är det alltså inom redovisning och revision. Det sägs ofta att redovisningskonsulten i framtiden kommer att bli affärsrådgivare. Vismas studie tyder på att det kan vara en god idé.

Totalt sett tror hälften av småföretagen på en ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Det är en ökning med tre procentenheter sedan förra undersökningen i höstas, och även en liten ökning jämfört med förra vårens resultat.

Martin Hammarström

[email protected]