FAR i utspel om betalningstider

Dan Brännström på DI Debatt: ”Storföretag bör redovisa betalningstider i årsredovisningen”.

Dan Brännström

Intresseorganisationen FAR:s generalsekreterare Dan Brännström går i en debattartikel i Dagens Industri till angrepp mot de långa betalningstiderna som framför allt storföretag tillämpar. I artikeln, som är tecknad av företrädare för flera tunga näringslivs- och arbetsgivarorganisationer, hävdas att storbolag ofta utnyttjar de stora företagen underleverantörer som banker och att självsanering krävs ”om vi ska undvika lagstiftning”.

De pekar på att näringsminister Mikael Damberg ”tydligt uppmanat näringslivet att komma med en lösning som gör att regeringen inte behöver tillgripa tvingande lagstiftning”.

Artikelförfattarna skriver att de i första hand önskat en frivillig kod för betaltider med bred förankring inom näringslivet men att en sådan inte är möjlig då ”en del branscher ställt sig avvisande. I stället föreslås nu att man betaltiderna kopplas till kraven på hållbarhetsrapportering för Sveriges 1 600 största företag.

”Vårt förslag innebär att dessa företag ska lämna upplysningar i årsredovisningen om faktiskt tillämpade betaltider för sina leverantörer. Genom att tydligt presentera och motivera tillämpade betaltider utifrån normen max 30 dagar skapas transparens och därigenom ett tryck på självsanering”, skriver artikelförfattarna i DI.

Artikeln är undertecknad av:

Dan Brännström, generalsekreterare FAR

Anders Ekdahl vd Svenskt Industriförening Sinf

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Patrik Nilsson, näringspolitisk chef Företagarna

Anders Persson, näringspolitisk chef Svenska Teknik & Designföretagen

Fredrik Sidahl, vd, FKG Fordonskomponentgruppen

Martin Hammarström

[email protected]