FAR och Ekobrottsmyndigheten i gemensamt utspel

Vill stoppa sänkt gräns för revisionsplikt.

DI den 20 mars 2017

I en debattartikel i Dagens Industri på måndagen radar Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström upp en rad förslag för att hindra att aktiebolag används för Ekobrott.

I debattartikeln pekar de på att sedan revisionsplikten avskaffades för de minsta aktiebolagen 2010 har kvaliteten på årsredovisningarna sjunkit väsentligt.

”Samtidigt ökar antalet aktiebolag som används som brottsverktyg. Därför är det oroande att riksdagen nu har bett regeringen att överväga om fler företag kan undantas från revision”, skriver Eva Håkansson och Dan Brännström.

Författarna har i artikeln ett antal skarpa förslag:

  • Förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader och på så sätt minska tiden mellan brott och upptäckt,
  • Lagstifta om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, för ökad spårbarhet.
  • Krav på att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.
  • Bolagsverket ska ges ett utökat uppdrag att vid misstanke om målvakter eller oegentligheter rapportera till Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

”I syfte att driva utvecklingen i positiv riktning bjuder Ekobrottsmyndigheten och FAR nu gemensamt in olika aktörer till dialog kring lämpliga lösningar”, avslutas debattartikeln.

Martin Hammarström

[email protected]